Bilanční diagnostika

Organizační struktura

 • konzultace a informativní vstupní část
 • informovaný souhlas pracovníka
 • psychodiagnostika
 • zpětná vazba a individuální rozhovor s pracovníkem
 • vytvoření optimální strategie pro pracovníka
 • závěrečná bilanční zpráva

Přínos využití bilanční diagnostiky v praxi

 • stanovení silných a slabých stránek osobnosti pracovníka pro další pracovní výkon
 • využití potenciálu zaměstnance pro navrhované profesní vzdělávání
 • pro stanovení následného výkonu jiného povolání
 • identifikace potenciálně mimořádně nadaných pracovníků ve firmě

Cílové skupiny

 • zaměstnanci se skrytým potenciálem
 • klienti úřadu práce
 • pracovníci s nízkou mírou profilace
 • pracovníci určení k dalšímu podnikovému vzdělávání

Zpět na výpis nabízených služeb

Kontakt

Mgr. Radek Karchňák
Severní 15,
360 05 Karlovy Vary
Mobil: 723 887 881
info@personalconsulting.cz
www.personalconsulting.cz

Slovník

Language/Sprache