Slovník

Bilanční diagnostika

Oblast psychologické diagnostiky vhodné pro definování schopností a dovedností, které je schopen uchazeč o zaměstnání získat dalším profesním vzděláváním pro to, aby mohl následně vykonávat jiné povolání.

Assessment centrum

Výběr vhodného uchazeče na pracovní místo pomocí psychologických metod na základě stanoveného kritéria tj. profesiografie.

Teambuilding

Budování vhodných vazeb v pracovním týmu prostřednictvím plánovaných aktivit z výcvikové oblasti a psychologie sociálních skupin.

Outdoorové aktivity

Aktivity pro týmy, realizované mimo pracoviště s prvky psychologie her, relaxačních metod a pohybových aktivit s využitím skupinové dynamiky, jejichž cílem je eliminovat negativní důsledky z přetížení.

Outplacement

Zážitkové aktivity pro skupiny zaměstnanců, u nichž se uvažuje o propuštění, aby se zajistil nácvik dovedností pro vyhledávání nového zaměstnání a pro stabilizaci vztahů na pracovišti.

Kontakt

Mgr. Radek Karchňák
Severní 15,
360 05 Karlovy Vary
Mobil: 723 887 881
info@personalconsulting.cz
www.personalconsulting.cz

Slovník

Language/Sprache